2019

Projektleder förstudie och utveckling av Kungl. Hovstaternas satsning på e-handel. Kungliga slottsbodens e-handel blir ett komplement till de slottsbutiker som finns vid besöksmålen. www.xxxxx.se