Affärsutveckling och digitala strategier

Piony utformar koncept för att förenkla hantering av upphovsrätt och royalty. En fördelningsmotor som betalar provision direkt till olika bankkonton är en lösning som kan stimulera e-handeln.

För förlaget Natur & Kultur utvecklas strategi för digitalisering av böcker med prismodeller för näthandel. En mängd applikationer, författarsiter och digitala läromedel tas fram.

För Ericsson Internet Applications & Innovations utvecklas koncept för mobila applikationer med innovativa tekniska lösningar och affärsidéer.