2016

Öppnar kontor i Täby och bygger upp den nya Studion i en industrilokal.