2013

ROYD AB drivs tillsammans med två andra delägare för att utveckla fördelning av ehandelbetalningar. En prototyp tas fram som kan dela och skicka provision direkt till upphovsmännens konton via en bankgirolösning.