2010

Projektledning och utveckling av digitala verktyg och läromedel. Natur & Kultur i samarbete med BBC och författare skapar specialpedagogiska hjälpmedel. En mediespelare utvecklas där lärare kan skapa och publicera eget material för elever.