2009

Affärsutvecklare på förlaget Natur & Kultur. Skapar strategi för digitalisering av böcker med prismodeller för näthandel. Natur & Kultur blir först i Sverige att lansera böcker för barn i App Store.