Marknadsföring i digitala kanaler

Författarna Gunilla Eldh och Martin Ingvar arbetar tillsammans med förlaget Natur & Kultur för att sprida information om hur människor kan förbättra sin hälsa. Boken ”Hjärnkoll på maten” släpps i början av 2011. Flera medieplattformar ska samverka och Piony projektleder utvecklingen av hemsida, facebook och mobil applikation för att lansera boken.

Författarna har även skrivit ”Hjärnkoll på vikten”, ”Hjärnkoll på värk och smärta”, ”Hjärnkoll på skolan”, läs om alla böckerna på Natur & Kulturs hemsida.