Designstrategisk kompetens i en lättillgänglig form

Piony hjälper till som projektstöd vid upphandlingar och leder projekt inom digitala kanaler, webb och mobila tjänster. Oavsett om målet är att effektivisera, kvalitetssäkra eller skapa nytt, så kan Piony som oberoende konsult bidra med beslutsunderlag. Piony gör konceptanalyser, förstudier, offertförfrågningar, jobbar med affärsutveckling och paketerar tjänster. I en struktur som enkelt anpassas för er verksamhet.

Projektledning

Samordning av digitala satsningar, webbtjänster och mobila applikationer.

Beställarstöd

Konceptutveckling, offertförfrågningsunderlag, avtal, kravställning och tester.

Affärsutveckling

Piony arbetar fram olika scenarios för en verksamhet, produkt eller tjänst och presenterar hur den kan utvecklas.

Förstudier

Research och produktion av beslutsunderlag.

Designanalys

Vi analyserar olika gränssnitt, testar hur de fungerar och upplevs.

Trendspaning

Fältstudier och iakttagelser från spaning. Vi samlar detaljer för att få insikt om vad som är på gång.