Camilla Flink

Ägare, designstrateg och rådgivande konsult. Arbetar med affärsutveckling, projektledning och innovationer. Specialiserad inom internetbaserade tjänster och mobila applikationer.

Camilla startade bolaget Piony 2008 och har jobbat som konsult sedan 1996. Några exempel på uppdragsgivare är Svenska Kungahuset, Natur & Kultur, Ericsson och Interactive Institute.

Camilla har en Master of Fine Arts (MFA) examen i designteori och är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Konstfack, Uppsala Universitet och Beckmans. Interdisciplinära projekt och konst ligger i fokus.

Piony AB

Piony är ett oberoende konsultföretag som erbjuder tjänster där kunskap om designprocesser är centralt.

Piony anlitas som idékläckare, rådgivare, testare, spanare och pådrivare. Piony kan vara en länk i kedjan eller driva kompletta projekt från idé till resultat.

Pionys kunder kan lita på att vi gör allt för att samla den kompetens som behövs för uppdraget. Piony samarbetar med externa leverantörer och frilansare. Piony är kreativ kompetens förpackad på ett flexibelt sätt!